วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปรับปรุง เพื่อความแม่นยำ

โรงพยาบาลสัตว์นครศรีธรรมราช ได้ ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเอกเรย์ดิจิตอล เพื่อความคมชัดและแม่นยำในการ วินิจฉัย พยาธิสภาพของสัตว์เลี้ยงของท่าน นอกจากนี้เรายังมีเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด ไว้ใช้เอง เจ้าของสัตว์ไม่ต้องรอนาน แต่การตรวจทางเคมี ยังต้องส่งห้องปฏิบัติการ

   โรงพยาบาลสัตว์ นครศรีธรรมราช เปิดตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 20.00 ทุกวัน ไม่มีวันหยุด สอบถามรายละเอียด โทร 075-324-471 0816760863

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การเตรียมตัวสัตว์ เพื่อนำมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์ นครศรีธรรมราช ที่พึงสุดท้ายของสัตว์เลี้ยงที่นำมา ตรวจรักษา หรือฝากให้เราดูแล ฉะนั้น ก่อนที่จะพาสุนัขมาตรวจรักษา ควรมีข้อปฏิบัติ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจรักษา ควรปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาควรเป็นเจ้าของหรือผู้ตัดสินใจได้ หรือผู้รับมอบอำนาจ ในการตัดสินใจ เมื่อได้รับคำแนะนำจากหมอหรือพนักงาน เช่นการ เลือกวิธีรักษา การใช้ยา หรือการให้สัตว์ได้รับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล หรือสามารถติดต่อสื่อสาร ทางโทรศัพม์ กับเจ้าของสัตว์ในกรณีย์ที่เจ้าของสัตวืไม่สามารถนำสัตว์มาด้วยตัวเองได้

2.เตรียมจำนวนเงินค่ารักษามาให้พร้อม และถ้ามีความจำเป็นต้องให้สัตว์อยู่รักษาในโรงพยาบาลต่อไป ให้เตรียมเงินมัดจำไว้อยางน้อย 1,000 บาทด้วย

3.ในกรณีย์การฝากสัตว์เลี้ยงหรือการผ่าตัด เจ้าของหรือผู้ที่นำสัตว์มารักษา จะต้อง เซ็นต์ เอกสารยินยอมให้หมอทำการผ่าตัด หรือเซ็นตือนุญาตฝากสัตว์เลี้ยงไว้กับโรงพยาบาล

4.เจ้าของสามารถโทร มาถามอาการหรือมาเยี่ยมสัตว์ของท่านได้ เรามีพนักงานคอยตอนรับท่านตั้งแต่เวลา 07.00 น. -22.00 น. ทุกวัน

รายละเอียดอื่นๆที่ท่านยังไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

การบริการนอกเวลา โทร 075-324471 mobile 08-77935183


เนื่องจาก หลังเวลาทุ่มครึ่งแล้ว ไม่มีพนักงานดูแลสัตว์ป่วยที่พักค้างคืนไว้ และ ยังมีผู้รักสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการ ตั้งแต่มารับสัตว์กลับ หรือมาใช้บริการอื่นๆ ของโรงพยาบาลสัตว์นครศรีธรรมราช
เพื่อให้ สัตว์ป่วยที่พักค้างคืนได้รับการดูแลจากพนักงานได้มากขึ้น และ สามารถบริการแก่ผู้รักสัตว์ เลี้ยงเพื่ออำนวยความสะดวกในเวลากลางคืน จึงได้ปรับปรุงการบริการ เพิ่ม และถ้าการดำเนินการเป็นไปได้ด้วยดีก็จะปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น ต่อไป

ท่านที่ต้องการใช้บริการ โทร 075324471 mobile 0877935183

แมวประจำโรงพยาบาลสัตว์

แมวประจำโรงพยาบาลสัตว์
เจ้าเสือ แมวแสนรู้